Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού myDATA που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία αρίθμησης

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic .Η εφαρμογή Υποστηρίζει όλους τους Παρακρατούμενους φόρους που έχει το mydata.

Επιτελική περιγραφή της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η διαδικασία τιμολόγησης κατά το πρότυπο PEPPOL περιλαμβάνει την έκδοση (Corner 1) και αποστολή μέσωΠαρόχου (Corner 2) του χρεωστικού (commercial invoice) ή πιστωτικού τιμολογίου (credit note) από τονπρομηθευτή/πωλητή στον αγοραστή (Ελληνικό Δημόσιο, Corner 3) και τη λήψη και τον χειρισμό του τιμολογίουαπό τον αγοραστή – τελικό αποδέκτη (Αναθέτουσα Αρχή, Corner 4). Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ … Περισσότερα

Ηλεκτρονική τιμολόγηση για προμηθευτές του Δημοσίου

Ηλεκτρονική τιμολόγηση προμηθευτές Δημοσίου

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάστηκαν, υπογράφηκαν καιδημοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του ηλεκτρονικούτιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των φορέων του Δημοσίου οι οποίοι κάνουναγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:(α) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησηςύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ : Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου(περιεχόμενο και μορφή) στο πλαίσιο … Περισσότερα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .