Πρόγραμμα myData για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA

Πρόγραμμα για myData. Εγγραφείτε Εντελώς Δωρεάν και Συνδεθείτε με το myData! Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και myData για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Λογιστές – Λογιστικά γραφεία – Κτηνίατρους – Οδοντίατρους – Ψυχολόγους – Φυσιοθεραπευτές – αρχιτέκτονες – τοπογράφους – μηχανικούς – Δικηγόρους – Φροντιστήρια ξένων γλωσσών – εκπαιδευτήρια – γιατρούς – Ηλεκτρολόγους – Υδραυλικούς – Ξυλουργούς – Οικοδομικές … Περισσότερα

Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού myDATA που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία αρίθμησης

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic .Η εφαρμογή Υποστηρίζει όλους τους Παρακρατούμενους φόρους που έχει το mydata.

Επιτελική περιγραφή της διαδικασίας Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η διαδικασία τιμολόγησης κατά το πρότυπο PEPPOL περιλαμβάνει την έκδοση (Corner 1) και αποστολή μέσωΠαρόχου (Corner 2) του χρεωστικού (commercial invoice) ή πιστωτικού τιμολογίου (credit note) από τονπρομηθευτή/πωλητή στον αγοραστή (Ελληνικό Δημόσιο, Corner 3) και τη λήψη και τον χειρισμό του τιμολογίουαπό τον αγοραστή – τελικό αποδέκτη (Αναθέτουσα Αρχή, Corner 4). Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ … Περισσότερα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA.