Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά παραστατικού myDATA και αρίθμηση

Σειρά και ο Αύξων Αριθμός εκάστου παραστατικού myDATA που δημιουργείται από την Επιχείρηση είναι μοναδικά. Η εφαρμογή αυτοματοποιεί την διαδικασία αρίθμησης

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ

Παρακρατούμενοι φόροι στο MyData της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Timologic .Η εφαρμογή Υποστηρίζει όλους τους Παρακρατούμενους φόρους που έχει το mydata.

Το πιο εύκολο Πρόγραμμα τιμολόγησης myDATA με αποστολή στην ΑΑΔΕ

Το πιο εύκολο Πρόγραμμα τιμολόγησης myDATA με αποστολή στην ΑΑΔΕ

Το πιο εύκολο Πρόγραμμα τιμολόγησης myDATA με αποστολή στην ΑΑΔΕ πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Απευθείας διασύνδεση με την πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ

E timologio ακύρωση παραστατικού

Etimologio ακύρωση

Πως ακυρώνω ένα τιμολόγιο η παραστατικό στο myDATA E timologio ακύρωση παραστατικού Ακύρωση παραστατικού που έχει διαβιβαστεί στο myDATA Το etimologio είναι myDATA ready και υποστηρίζει την δυνατότητα αυτή, διαβάζοντας τον ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού και στην συνέχεια ακυρώνεται και το ιστορικό του στο UID (ταυτότητα) του παραστατικού περνάει ΜΑΡΚ ακύρωσης . Η Ακύρωση Τιμολογίου … Περισσότερα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .