Πρόγραμμα τιμολόγησης e timologio για Δικηγόρους

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους


Οι Δικηγόροι μπορούν να κάνουν χρήση της e timologio δικηγόροι φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.

Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης του e timologio για Δικηγόρους. Ένα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Δικηγόρους. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για Δικηγόρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους


Το Λογισμικό τιμολόγησης E timologio για Δικηγόρους και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι Δικηγόροι και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Πρόγραμμα τιμολόγησης e timologio για Δικηγόρους


Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Etimologio για Δικηγόρους

Αθλητικό Δίκαιο , Σωματεία-σύλλογοι , Aθλητές Επαγγ/τίες Ερασ/χνες , Ακίνητα , Έλεγχοι τίτλων , Κτηματολόγιο , Μισθώσεις , Αγοραπωλησίες , Ανταγωνισμός , Ελεύθερος & αθέμιτος ανταγωνισμός , Αστικό , Υπερχρεωμένα νοικοκυριά , Πώληση , Τροχαία , Ασφαλιστικό Δίκαιο , Σύνταξη , Δίκαιο Η/Υ Πληροφορικής , Ηλεκτρονικό έγκλημα , Ηλεκτρονικό εμπόριο , Ιστοσελίδες , Domain name , Εμπορικό Δίκαιο , Διαταγή πληρωμής , Επιταγές , Εταιρίες , Πτώχευση , Συναλλαγματική , Franchising , Εργατικό Δίκαιο , Απόλυση , Δεδουλευμένα , Εργατικό ατύχημα , Συμβάσεις εργασίας , Κληρονομικό Δίκαιο , Αποδοχή κληρονομιάς , Αποποίηση , Διαθήκη , Κληρονομητήριο , Οικογενειακό Δίκαιο , Διαζύγιο , Διατροφή παιδιών , Επιμέλεια – επικοινωνία , Πνευματική Ιδιοκτησία , Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας , Εμπορικά σήματα , Προστασία δεδομένων προσ/κού χαρακτήρα , Ποινικό Δίκαιο , Υπεξαίρεση , Κλοπή Ληστεία , Ενδοοικογενειακή βία , Πολεοδομικό Δίκαιο , Αυθαίρετα , Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων , Τραπεζικό Δίκαιο , Τειρεσίας , Δάνεια , Κατασχέσεις- πλειστηριασμοί , Πιστωτικές Κάρτες , Φορολογικό Δίκαιο , Επιχειρήσεις