Πρόγραμμα τιμολόγησης για κτηνιάτρους

Οι κτηνιάτροι μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για κτηνιάτρους

Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για κτηνιάτρους.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για κτηνιάτρους. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για κτηνιάτρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Η E timologio εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για κτηνιάτρους και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι κτηνιάτροι και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με την τιμολογιέρα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως κτηνιάτρους.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Το πρόγραμμα μπορεί να το χρησιμοποιούσουν Κτηνίατροι και Κτηνιατρικές Κλινικές.Ειναι για καθε κτηνιατρείο και ιατρείο μικρών ζώων.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για κτηνιάτρους

Η ΕΚΕ επιλαμβάνεται όχι μόνο επιστημονικών θεμάτων, αλλά και επαγγελματικών, όπως η καθιέρωση τιμολογίου αμοιβών Κτηνιάτρων, φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λ.π.

Σκύλος | Γάτα – Ορθοπαιδική Χειρουργική
Αναισθησιολογία Κτηνιατρική, Επείγουσα και Εντατική θεραπεία, Ιατρική Ζώων Εργαστηρίου
Ακτινολογία – Διαγνωστική Απεικόνιση

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .