Πρόγραμμα τιμολόγησης για φυσιοθεραπευτές

Οι φυσιοθεραπευτές μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για φυσιοθεραπευτές


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για φυσιοθεραπευτές. Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για φυσιοθεραπευτές.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους! Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για φυσιοθεραπευτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης έκδοσης παραστατικών για φυσιοθεραπευτές και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι φυσιοθεραπευτές και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με το E timologio μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως φυσιοθεραπευτές.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για φυσιοθεραπευτές

Η φυσικοθεραπεία είναι επιστήμη και έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα! Αρκεί να επισκεφτείτε τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας.
Η επιχείρηση (εργαστήριο φυσικοθεραπείας) εκδίδει τιμολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και πληρώνεται βάσει αυτού.
Η παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών με τιμολόγηση των υπηρεσιών στο φυσικοθεραπευτήριο ή και στις κατ οίκον φυσικοθεραπευτικές επισκέψεις γίνετε πολύ ευκολη.

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .