Πρόγραμμα τιμολόγησης για οδοντιάτρους

Οι οδοντίατροι μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για οδοντιάτρους


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για οδοντιάτρους. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για οδοντιάτρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η E timologio Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για οδοντιάτρους και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι οδοντίατροι και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με την τιμολογιέρα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως οδοντιάτρους. (Περιοδοντολόγος, Ενδοδοντιστής, Προσθετολόγος Στοματολόγος Παιδοδοντίατρος ,Ορθοδοντικός ,Γναθοχειρουργός ( Στοματογναθοπροσωπικός χειρούργος),Ακτινολόγος οδοντίατρος,Αισθητικός οδοντίατρος, Εμφυτευματολόγος.)
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για οδοντιάτρους

Στην Ελλάδα, επισήμως αναγνωρισμένες ειδικότητες της οδοντιατρικής είναι μόνον η Ορθοδοντική και η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική.Από τις υπόλοιπες ειδικότητες, ιδιαίτερα αυτές του αισθητικού οδοντιάτρου και του εμφυτευματολόγου είναι ιδιαίτερα ασαφείς, καθώς οδοντίατροι πολλών ειδικοτήτων μπορεί να παρέχουν τις σχετικές θεραπείες.

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .