Πρόγραμμα τιμολόγησης για Αρχιτέκτονες

Οι Αρχιτέκτονες μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για Αρχιτέκτονες.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Αρχιτέκτονες


Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Αρχιτέκτονες. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για Αρχιτέκτονες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η E timologio Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για Αρχιτέκτονες και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι Αρχιτέκτονες και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με την τιμολογιέρα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως Αρχιτέκτονες.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι ilektroniki-timologisi-mydata-facebook.jpg

Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν αρκετά κοινά σημεία. Οι δύο ειδικότητες ανήκουν στον κλάδο των Μηχανικών

Πολιτικού Μηχανικού
Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Μηχανολόγου Μηχανικού
Χημικού Μηχανικού
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού
Ναυπηγού Μηχανολόγου μηχανικού
Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Μεταλλειολόγου και Μεταλλουργού Μηχανικού
Μηχανικού Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανικού Αυτοματισμών
Μηχανικού Περιβάλλοντος
Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
Ακουστικού Μηχανικού
Μηχανικού Υλικών
Μηχανικού Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .