Πρόγραμμα τιμολόγησης για ψυχολόγους

Δυνατότητα παραμετροποίησης για ψυχολόγους.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ψυχολόγους. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για ψυχολόγους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το πρόγραμμα E timologio Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για ψυχολόγους και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια για Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.

Πρόγραμμα τιμολόγησης για ψυχολόγους
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου


Οι ψυχολόγοι και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Με την E timologio τιμολογιέρα μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εκδώσετε και αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα νόμιμο τιμολόγιο ή απόδειξη ή οποιοδήποτε παραστατικό.Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επαγγελματία όπως ψυχολόγους.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Οι ψυχολόγοι μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων.

Επιλογές για τιμή Ατομικής Συνεδρίας με Κόστος . Για ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
Τιμή Συνεδρίας Ζεύγους.Για ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.
Τιμή Ομαδικής Συνεδρίας.Για ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για ψυχολόγους

Αναπτυξιακή ψυχολογία‎
Ανθρωπιστική ψυχολογία‎
Γνωστική ψυχολογία‎
Εκπαιδευτική ψυχολογία‎
Εφαρμοσμένη ψυχολογία‎
Κλινική ψυχολογία‎
Κοινωνική ψυχολογία‎
Νευροψυχολογία
Παραψυχολογία‎
Πειραματική ψυχολογία
Ψυχανάλυση‎
Ψυχοθεραπεία‎
Ψυχοπαθολογία‎
Αναπτυξιακή ψυχολογία
Νευροψυχολογία

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .