Πρόγραμμα τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους

E timologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Συμβολαιογράφους

Οι Συμβολαιογράφοι μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για Συμβολαιογράφους.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό … Περισσότερα

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Τοπογράφους

E timologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Τοπογράφους

Οι Τοπογράφους μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης για Τοπογράφους.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό … Περισσότερα

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Γιατρούς

E timologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Γιατρούς

Οι Γιατροί μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. E timologio – εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Δυνατότητα παραμετροποίησης για … Περισσότερα

Πρόγραμμα τιμολόγησης e timologio για Δικηγόρους

E timologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους Οι Δικηγόροι μπορούν να κάνουν χρήση της e timologio δικηγόροι φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη. Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης … Περισσότερα

Shopify Εφαρμογή για τιμολόγια – mydata

Shopify Εφαρμογή για τιμολόγια mydata

Με την Shopify Εφαρμογή για τιμολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα παραστατικά όπως τιμολόγια mydata και αποδείξεις αυτόματα μέσα από το Shopify . Η εφαρμογή E timologio παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη σας και της παραγγελίας και δημιουργεί σε λίγα μόνο clicks το παραστατικό με αναγραφόμενα όλα τα απαραίτητα πεδία . Μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό η … Περισσότερα

PrestaShop Εφαρμογή για τιμολόγια – Mydata

PrestaShop Εφαρμογή για τιμολόγια mydata

Με την PrestaShop Εφαρμογή για τιμολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα παραστατικά όπως τιμολόγια mydata και αποδείξεις αυτόματα μέσα από το PrestaShop . Η εφαρμογή E timologio παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη σας και της παραγγελίας και δημιουργεί σε λίγα μόνο clicks το παραστατικό με αναγραφόμενα όλα τα απαραίτητα πεδία . Μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό η … Περισσότερα

OpenCart Εφαρμογή για τιμολόγια – MyData

EtimologioOpenCart Εφαρμογή για τιμολόγια mydata

Με την OpenCart Εφαρμογή για τιμολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα παραστατικά όπως τιμολόγια mydata και αποδείξεις αυτόματα μέσα από το OpenCart . Η εφαρμογή E timologio παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη σας και της παραγγελίας και δημιουργεί σε λίγα μόνο clicks το παραστατικό με αναγραφόμενα όλα τα απαραίτητα πεδία . Μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό η … Περισσότερα

Magento Εφαρμογή για τιμολόγια – mydata

Etimologio Magento Εφαρμογή για τιμολόγια mydata

Με την Magento Εφαρμογή για τιμολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα παραστατικά όπως τιμολόγια mydata και αποδείξεις αυτόματα μέσα από το Magento . Η εφαρμογή timologic παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη σας και της παραγγελίας και δημιουργεί σε λίγα μόνο clicks το παραστατικό με αναγραφόμενα όλα τα απαραίτητα πεδία . Μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό η να … Περισσότερα

Woocommerce Εφαρμογή για τιμολόγια – Mydata

Woocommerce Εφαρμογή για τιμολόγια mydata

Με την Woocommerce Εφαρμογή για τιμολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα παραστατικά όπως τιμολόγια mydata και αποδείξεις αυτόματα μέσα από το Woocommerce . Η εφαρμογή E timologio παίρνει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη σας και της παραγγελίας και δημιουργεί σε λίγα μόνο clicks το παραστατικό με αναγραφόμενα όλα τα απαραίτητα πεδία . Μπορείτε να εκτυπώσετε το παραστατικό η … Περισσότερα

Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες

Η Ηλεκτρονική τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες με το Timologic είναι πιο εύκολη από ποτέ .Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που η φύση της εργασίας τους είναι η παροχή υπηρεσίας έχουν την δυνατότητα να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, στις περισσότερες περιπτώσεις.Ορισμένα από τα επαγγέλματα τα οποία, μεταξύ άλλων, εξαιρούνται … Περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA.