Πρόγραμμα τιμολόγησης για Γιατρούς

Οι Γιατροί μπορούν να κάνουν χρήση της χειρόγραφης φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη.Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων.

E timologio – εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Δυνατότητα παραμετροποίησης για Γιατρούς.Ενα πραγματικά οικονομικό και λειτουργικό εμπορικό πρόγραμμα για όλους!
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Γιατρούς. Ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση και οργάνωση πελατολογίου εύκολα
Λογισμικό τιμολόγησης και realtime σύνδεσης με το mydata για την συνολική οργάνωση τιμολόγησης για Γιατρούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Etimologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Γιατρούς


Η E timologio εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης έκδοσης παραστατικών για Γιατρούς και επιχειρήσεις λειτουργεί από υπολογιστή, tablet & smartphone.
H απόλυτη εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια και λιανική. Πλήρης επικοινωνία με το myDATA.Ο λογιστής σας λαμβάνει τα παραστατικά άμεσα σε όποιο πρόγραμμα λογιστικού γραφείου έχει.
Οι Γιατροί και Ένα μέρος από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις σε υπηρεσίες , δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής – φορολογικού μηχανισμού ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα που έως σήμερα εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν, προμηθευτούν και εκπαιδευτούν σε προγράμματα έκδοσης αποδείξεων γιατί θα βρεθούν προ εκπλήξεων.

Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος ,Αθλητίατρος ,Αιματολόγος ,Αλλεργιολόγος
,Αναισθησιολόγος ,Βελονιστής,Γαστρεντερολόγος,Γενικός Γιατρός
,Γενικός Χειρουργός,Γιατρός Υπερβαρικής – Καταδυτικής Ιατρικής,,Γναθοχειρουργός,Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος,Διαβητολόγος,
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος,Ειδικός Παιδαγωγός,Εμβρυολόγος,Ενδοδοντολόγος,Ενδοκρινολόγος,Εργοθεραπευτής,Ηπατολόγος,Καρδιολόγος
,Καρδιοχειρουργός,Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών,Κοινωνικός λειτουργός,Λογοθεραπευτής,,Νευρολόγος,Νευροχειρουργός,Νευροψυχολόγος
,Νεφρολόγος,,Οδοντίατρος,Ορθοδοντικός,,Ουρολόγος – Ανδρολόγος,Παθολόγος,Παιδίατρος,Παιδογαστρεντερολόγος,Παιδοδιαβητολόγος,Παιδοδοντίατρος
,Παιδοενδοκρινολόγος,Παιδοκαρδιολόγος,,Παιδοπνευμονολόγος,Παιδορευματολόγος,Παιδοχειρουργός,Παιδοψυχίατρος,Παιδοψυχολόγος,Παιδο-ΩΡΛ,Περιοδοντολόγος,
Πλαστικός Χειρουργός,Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος,Ποδολόγος,Προσθετολόγος,Ρευματολόγος
,Στοματολόγος,Φυσίατρος,,Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων,Χειρουργός στόματος,Ψυχίατρος,Ψυχολόγος – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)

Πρόγραμμα τιμολόγησης για ψυχολόγους
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA.