Πώς κόβω Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών myDATA – παράδειγμα

Πώς κόβω Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών myDATA – παράδειγμα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .