Εγγραφή στην πλατφόρμα myData API της ΑΑΔΕ Ενεργοποίηση διασύνδεσης με eTimologio.gr

Εγγραφή στην πλατφόρμα myData API της ΑΑΔΕ Ενεργοποίηση διασύνδεσης με eTimologio.gr

Online σύνδεση με την ΑΑΔΕ . Το παραστατικό στέλνεται αυτόματα στην εφαρμογή myData της ΑΑΔΕ

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .