στη γραμμή 1 το συνολικό ποσό των χαρακτηρισμών εξόδων φπα της γραμμής δεν είναι ίσο με το καθαρό ποσό της γραμμής

E Timologio Answered question 20/10/2023