Πώς μπαίνει το ειδικό στοιχείο είσπραξης φόρου διαμονής στο mydata?

Question is closed for new answers.
E Timologio Selected answer as best 20/10/2023