Πώς διαβιβάζεται το Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο στο myDATA ;

E Timologio Changed status to publish 05/10/2022