γνωρίζει κανείς πως στέλνουμε το φόρο διαμονής ? Σε “κανονική γραμμή” ? (δεν περνάει γιατί αν είναι μηδενική δεν το στέλνει, και αν δεν είναι το αθροίζει με τους φόρους παρακάτω) Σε γραμμή “Λοιποί φόροι με ΦΠΑ”? (αφού δεν έχει ΦΠΑ ο συγκεκριμένος)

Question is closed for new answers.
E Timologio Selected answer as best 16/07/2022