Καλημέρα, καινούργιος στην ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων.
Ξέρει κανείς γιατί δεν με αφήνει να προσθέσω το ΑΦΜ του πελάτη για να μπορέσω να προχωρήσω στην έκδοση τιμολογίου του ;
Όταν κάνω εγγραφή του πελατή στους ”πελάτες” δεν μου δίνει την δυνατότητα να του κόψω τιμολόγιο πώλησης ούτε παροχής υπηρεσιών..

Έχω προσθέσεις τους πελάτες μου και τον συγκεκριμένο που θέλω να κόψω το τιμολόγιο, αλλά πατώντας το όνομα του πελάτη είναι το μοναδικό που δεν μου εμφανίζει. Όλους τους υπόλοιπους τους βγάζει κανονικά. Έκανα αποσύνδεση ξανά συνδέθηκα, μπήκα και μετά από καμιά ώρα μπας και είχε κολλήσει. Αλλά το όνομα του συγκεκριμένου πελάτη δεν μου το εμφάνισε για να τον κλικάρω (εννοείται ότι έγραφα σωστά το όνομα του) και προσπάθησαν και με κεφαλαία και με μικρά.

Question is closed for new answers.
E Timologio Selected answer as best 20/10/2023