Από την μεριά του ο λήπτης θα πρέπει να αποστείλει και αυτός τις παρακρατούμενος φόρους αλλά και τις οποίες κρατήσεις υπάρχουν σε ένα τιμολόγιο;

E Timologio Changed status to publish 16/11/2023