Πρόγραμμα τιμολόγησης e timologio για Δικηγόρους

E timologio Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους

Πρόγραμμα τιμολόγησης για Δικηγόρους Οι Δικηγόροι μπορούν να κάνουν χρήση της e timologio δικηγόροι φόρμας καταχώρησης αποδείξεων, στο site της Α.Α.Δ.Ε , ώστε να ενημερώνουν τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 01/10/2020 σύμφωνα με την Α1138/20. Τα συγκεκριμένα επαγγέλματα, έχουν την υποχρέωση από την 01/01/2021 να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε ανά απόδειξη. Έκδοση τιμολογίων, αποδείξεων. Δυνατότητα παραμετροποίησης … Περισσότερα

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το myDATA.