eTimologio αγγλικά

eTimologio αγγλικά

Χρήση της εφαρμογής τιμολόγησης eTimologio myDATA στα αγγλικά . Οι διαθέσιμες γλώσσες για να επιλέξεις είναι eTimologioΕλληνικά και Αγγλικά. Σας δείχνουμε πώς να κάνετε αλλαγή γλώσσας στο eTimologio από αγγλικά σε ελληνικά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Το πρόγραμμα τιμολόγισης δομήθηκε βάσει των οδηγιών της ελληνικής νομοθεσίας και είναι απόλυτα συμβατό με το .